Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Α-στερητικό του ύπνου- μια νύχτα που έβριθε ελλείψεις φωνηέντων

Τα βράδια με γυροφέρνει η αρρώστια.
Προχωρώ ψηλαφιστά στο σκοτάδι
φοβούμενη μη χτυπήσω το πόδι μου
σε κάποια γωνία επίπλου που προεξέχει.
Όσο ανεβαίνει ο πυρετός μόνο το όνομά σου μοιάζει πιθανή απάντηση
σε μια ερώτηση που φαίνεται να τους καίει όλους.
Τα χέρια μου έχουν συνηθίσει να ψηλαφίζουν τη γεύση σου και τώρα το μαξιλάρι μου βαθιά χωμένο ανάμεσα στα δυο μου μπούτια, έχει το σχήμα του προσώπου σου.
Οι κτητικές αντωνυμίες πληθαίνουν όσο εμείς μαζί γινόμαστε λιγότεροι.  
Artwork: Cleo43